WWF Market

93 ürün

    WWF Market, WWF-Türkiye ve Reflect Studio’nun işbirliğinden doğmuştur. WWF Market ürünlerinin tasarımını, üretimini ve iletişimini üstlenen Reflect Studio, B-Corp sertifikasına sahiptir ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze almaktadır. Üretimin her aşamasında çevre dostu, sertifikalı malzemeler kullanılmakta ve adil ticaret şartlarını gözetilmektedir.

    93 ürün